I uken som gikk har 10 eiendommer fått nye eiere i Strand, Forsand og Hjelmeland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *