Kilsundveien 157 bnr 74 bnr 490 er solgt for kroner 7 100 000 fra Kilsund Eiendom AS til Helen Ingun Haug Selboe og Trond Selboe (10.11.2022).

Leave a Reply

Generated by Feedzy