I-Bolig planlegger 32 boliger på de gamle barnehagetomtene på Svarverud. De har levert et planinitiativ for prosjektet.