Strategi- og analyseenheten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens fagmiljø på bolig- og eiendomsmarkedet, samt kombinasjonen eiendom og …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *