Forslaget går ut på å utvikle en tredjedel til boliger. – Vårt utbyggingsforslag tar sikte på å beholde mye av naturkvalitetene og ta vare på …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *