… s besteforeldre Karsten og Dagny Lovise bodde i samme bolig som oss. … var så misfornøyde og kalte opp boligene etter fengselet i New York, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *