(+) Årdal Aqua gav 3 millionar kroner for tomta på Svadberg der dei skal byggja fabrikkbygg på 20.000 kvadratmeter  Strandbuen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *