Såkalte papirløse, i hovedsak asylsøkere som har fått endelig avslag på sine søknader om beskyttelse i Norge, skal få rett til bolig, hjemmetjeneste …