Det er snakk om mange titalls millioner som skal legge til rette for attraktiv bolig- og næringsutvikling, ifølge Bugge Larssen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *