(+) Avslår søknad om bruksendring: Må omregulering til hvis gammelhuset skal kunne brukes til bolig  Aura Avisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *