Det skal bygges 200 boliger, en splitter ny barneskole, barnehage og flerbrukshall på Ballerud. Planen for de gamle jordene og Kleven gartneri …

Leave a Reply