Ifølge møtereferatet fra et møte mellom PBE, Byantikvaren og utbyggeren Bane Nor Eiendom i forbindelse med Oslo S-prosjektet «Nordisk Lys», …