Langvassmoen ble tatt i bruk omkring 1850, eiendommen ble etter hver overtatt av Bangdalsbruket, senere av Statskog og er nå eid av Namsos kommune.

Leave a Reply