Ifølge styreleder Mattis Asplin i Buskerud Trav Eiendom er utgangspunktet deres å selge den store eiendommen etter den er ferdig regulert.