Aksjeselskapet BOS Gruppen AS er etablert med adresse i Ekornveien 5 i Ytre Enebakk. Formålet til selskapet er å investere i selskaper og eiendom …

Leave a Reply