Hun kjenner seg hjemme mange steder i verden, noe boligen på Stabekk bærer tydelig preg av. Onkelen hennes, arkitekt Inge Brat, bygde villaen til …

Leave a Reply