Området som er ubebygd er i kommuneplanens arealdel satt av til boligbebyggelse og grønnstruktur/friområde. Les mer om: Bolig og eiendom · Ytre …

Leave a Reply