Eiendommen Torvveien 2 ligger drøyt 100 meter fra planområdet til Bjørkelangen sentrumsutvikling. Her skal det bygges til sammen 460 leiligheter med …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *