– Det er gjort noen oppgraderinger siden oppkjøpet i 2018, men det er leieinntektene man kan ha der som bestemmer verdien på eiendommen. Følger med …

Leave a Reply

Generated by Feedzy