Det kan betyr at det er få boliger tilpasset barnefamilier. Høy andel aleneboende, Det er positivt at de eldre bor i nærheten av sentrumsnære …

Leave a Reply