Boliger ved marka. Første byggetrinn i feltet med i alt 94 planlagte boenheter består av ni eneboliger. Helt på toppen av det langstrakte …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *