Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge. … Tidligere eier er Bernhard Haaland som solgte eiendommen for 2.750.000 …

Leave a Reply

Generated by Feedzy