Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge. … Tidligere eier er Bernhard Haaland som solgte eiendommen for 2.750.000 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *