Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge. En leilighet i Ulvenvegen 17B, leil. H0101, i Os skiftet eiere 12. juni i år.