Alle boligene blir like, men noen individuelle tilpasninger for å gi mest mulig lys og gode private oppholdsarealer utendørs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *