Alle boligene blir like, men noen individuelle tilpasninger for å gi mest mulig lys og gode private oppholdsarealer utendørs.

Leave a Reply