Boligutbygger André Falchenberg mener forslaget til byrådet om oppmykning av byggeforbudet er meningsløst.

Leave a Reply