I et helt nytt kvartal på Helsfyr bygges det blant annet 400 boliger, og på Bryn er snart alle boligene solgt i boligprosjektet som har som mål å …

Leave a Reply