Advokatfirmaet har på vegne av Lena Boligutvikling AS søkt om en omregulering slik at atkomsten til de nye boligene flyttes fra veien Meieritunet til …

Leave a Reply