En ødelagt vannledning har gjort så stor skade på huset til Trond B. Olsen at det må rives. Olsen mener Lier kommune eier ledningen, og krever 12 …

Leave a Reply

Generated by Feedzy