Arne Nicolai Bøhmer er gårdbrukeren som nå vil drive med noe annet. Derfor selger han storgården Stor-Gaalaas i Furnes i Ringsaker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *