En viktig årsak til det reduserte forbruket er en voldsomt økt etterspørsel etter varmepumper, flere som har fått solceller – og generelt strømsparing …

Leave a Reply