Noko av fjorårets vedlikehaldsetterslep på kommunale eigedommar i Hå er henta inn, men mykje står framleis igjen.

Leave a Reply

Generated by Feedzy