Et delt kommunestyre vedtok torsdag å vedta detaljreguleringsplanen som legger til rette for en boligblokk i fire etasjer og tolv boenheter i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *