Regjeringen vil øke formuesskatten for dem med dyre boliger i det nye statsbudsjettet. Huseierne mener endringene vil gå ut over vanlige folk.

Leave a Reply