Telnes har klaget til RME for å få strømstøtte til boligen sin. – I NVEs egen veileder fra 2018 står det at det er den faktiske bruken av eiendommen …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *