Mange av flyktningene som har kommet har blitt bosatt i ledige kommunale boliger eller f├ątt bolig i det private leiemarkedet.