PORSGRUNN: Det er boret hull i minst fem trær ved et grøntareal i bynært boligstrøk. Nærmeste nabo varslet kommunen, som nå har slått fast at det …