Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge. Eiendommen i Vassvikvegen 49A på Lysekloster har skiftet eier. Eneboligen ble solgt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *