«Retten mener at det er bevist ut over rimelig tvil at tiltalte har medvirket til oppbevaring og tilvirkning av narkotika. Boligen i Hedalslinna …

Leave a Reply