Det bygges i dag gjennomsnittlig 25 boliger i Røros per år. De neste ti årene trengs godt over 500 nye boliger om vi skal få plass til ønsket …

Leave a Reply