Eiendom Norge venter at tolvmånedersveksten vil falle ytterligere fremover. Som vanlig er det store regionale forskjeller. I Bergen falt boligprisene …

Leave a Reply

Generated by Feedzy