Byggherren skulle sørge for å opparbeide en gang- og sykkelvei fra innkjøringen til boligene i Kjøvangveien og opp til Kolåsveien, før kommunen ga …

Leave a Reply

Generated by Feedzy