Byggherren skulle sørge for å opparbeide en gang- og sykkelvei fra innkjøringen til boligene i Kjøvangveien og opp til Kolåsveien, før kommunen ga …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *