Skatteutvalgets forslag kan bidra til at vi får en mer rettferdig beskatning av bolig og et mer velfungerende boligmarked.

Leave a Reply

Generated by Feedzy