Det er Forsvarsbygg som er oppdragsgiver. Boligene ligger på Tingvollen på Brekstad, langs Uthaugsveien i retning kampflybasen.

Leave a Reply

Generated by Feedzy