… som er eigt med 50 prosent av Helge Holck-Dykesteen gjennom HD Oil Technology Holding AS og 50 prosent av Kalhammaren Eiendom AS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *