Eiendommen som i år skal få smykke seg med Bygningsvernprisen 2022 ligger … Nåværende eier har evnet å bevare særpreget på bygninger og eiendom.

Leave a Reply

Generated by Feedzy