Eiendommen som i år skal få smykke seg med Bygningsvernprisen 2022 ligger … Nåværende eier har evnet å bevare særpreget på bygninger og eiendom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *