Han har ikke lagt skjul på at formuesskatten er en viktig faktor. Skatteflyktninger i eiendom. Navn, Selskap, Ligningsformue 2021, Nytt hjemland.

Leave a Reply