SKIEN: En langvarig strid om oppføring av ny bolig på en tomt i et gammelt boligfelt er nå endelig avgjort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *