Omsetning av eiendommer i Eigersund … bnr 1390, seksjon 1) er overdratt fra Kvassheim Elektriske Forr As til Kvassheim Eiendom As (28.10.2022).

Leave a Reply