Eiendommen i Skrenten 1 er solgt for 2.690.000 kroner. Eneboligen skiftet eiere 10.