Vi kan lese i Budstikka lørdag 7. januar at planutvalget i Bærum rett før jul ba administrasjonen utrede mulighetene for å redusere bebygd areal …

Leave a Reply

Generated by Feedzy